Ouderschapsverlof

Wat is ouderschapsverlof? 

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof welke je opneemt om meer tijd aan je gezin en de opvoeding van je kind(eren) te kunnen besteden. Ouderschapsverlof is geregeld in de wet Arbeid en Zorg. In de artikelen 6:1 tot en met 6:10 van die wet wordt aangegeven dat een werknemer die (pleeg- of adoptie-)ouder is, aanspraak kan maken op onbetaald ouderschapsverlof.
 

Voorwaarden voor ouderschapsverlof: 

  • Uw kind is onder de 8 jaar 
  • Het gaat om maximaal 26 keer de arbeidsduur per week 
  • De werknemer heeft het verlof minimaal 2 maanden van tevoren gemeld bij werkgever 
  • Het voorgenomen ouderschapsverlof moet schriftelijk worden gemeld 
  • De periode, aantal uren per week en de spreiding (dagen) over de week moet daarbij zijn vermeld. 
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 x ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof aanvragen 

U vraagt minimaal 2 maanden voor het voorgenomen ouderschapsverlof het verlof schriftelijk aan bij uw werkgever. Kijk in de rubriek “Voorwaarden voor ouderschapsverlof” waar uw verzoek aan dient te voldoen. 

Ouderschapsverlof weigeren? 

Let op. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van de uren weigeren. Maar ook dat kan alleen als het de bedrijfsvoering van het bedrijf waar u voor werkt ernstig in de problemen daardoor komt. Wil een werkgever uw ouderschapsverlof weigeren zal hij met hele sterke argumenten dit moeten kunnen onderbouwen. 

BabyBaby

Ouderschapsverlof berekenen 

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.  In totaal heb je dan 32 x 26 = 832 verlofuren. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst. Je bepaalt zelf hoe je die uren opneemt. 

Ouderschapsverlof in delen opnemen 

Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Je kunt bijvoorbeeld een jaar lang 50% minder gaan werken. Maar je mag je ouderschapsverlof ook verdelen over een langere periode, of opnemen in een kortere periode. 

Ouderschapsverlof betaald 

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken, en hebben straks bovendien recht op negen weken doorbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Ouderschapsverlof op feestdagen 

Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof. U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel afspraken maken.

Hoe bereken ik mijn ouderschapsverlof bij een min-maxcontract of nul-urencontract?

Uw ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Het gaat om het aantal uren dat in uw contract staat. Mogelijk werkt u meer uren of staan er geen uren in uw contract. Dan kunt u met uw werkgever berekenen hoeveel uren u gemiddeld per week heeft gewerkt. Dit gaat over een periode van 3 maanden of langer.